The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af generalforsamling den 7. november 2009

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab 2009 og budget 2010 herunder fastsættelse af kontingent
  4. Fastsættelse af datoer for 2010
  5. Behandling af indkomne forslag til arrangementer
  6. Suppleringsvalg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Deltagere: 

Anne G., Mette, Dorte, Camilla, Hanne K., Hanne Bo, Charlotte F., Charlotte W., Henriette, Karin, Kristina, Pernille

 

1. Valg af dirigent

Hanne Koustrup blev valgt som dirigent.

 

2. Formandens beretning

Velkommen til The Explorers 8. ordinære generalforsamling!

De seneste år har jeg indledt beretningen med aktuelle emner - sidste år omhandlende det CO2 udslip, året før folketingsvalget og i 2006 var det wellness bølgen, der blev berørt.
I år kunne jeg så vælge mellem Michael Jacksons død, terrortruslen mod Danmark eller COP15 klimakonference i København - men har i stedet valgt det muntre emne 'Finanskrisen'!
Vi ved alle, hvordan den startede - og flere har måske også følt konsekvenserne - i hvert fald er vi flere, som glæder os til lavere renter på kreditforeningslånet til december. Det var så én positiv ting.
Nu er det jo kendetegnende for alle Explorer medlemmer - at vi forstår at vende enhver 'negativ' påvirkning til noget positivt - og finanskrisen er ingen undtagelse.
Hvordan gør vi så det? - Jo vi kunne jo vælge at købe aktier nu - og sælge dem, når kurserne stiger - vi kunne også vælge at udnytte den lave dollar og pund kurs og rejse - eller vi kunne købe en masse nyt tøj i håb om, at butikkerne vil få flere nye klude på hylderne.
Men vi kunne også gribe chancen og få ryddet op! Det lyder umiddelbart lidt kedeligt - men hvis vi nu alle gør det - er det som om, vi har noget fælles ik?
For eksempel - har vi alle ikke ting på loftet, som er for godt til at smide ud - og har en eller anden form for værdi? - hvad med at tage det hele ned - tage billeder af det - og vupti ind på Den Blå Avis… tænk en dejlig tanke - man får ryddet gamle aktionman og Muffy af vejen - og så samtidig får vi penge for det. Tror også flere af os - har en gammel cykel stående, som andre kunne bruge.
Ved godt at alle her - så vil få et problem - hvad skal vi bruge pengene til? Jo, der har jeg også et forslag - vi rejser til New York og danser natten lang på The Big Fat Black Pussy Cat i Greenwich Village! Slå den!
Naturligvis håber jeg ikke, at nogen af jer er hårdt ramt af krisen - i hvert fald vil The Explorers bestå - og sikre, at vi fortsat har lyspunkter i tilværelsen.

Årets aktiviteter
Vi har afholdt 4 arrangementer i 2009:
15. marts 2009 Squash i Farum (arrangeret af Karin Jørgensen og Hanne Koustrup)
14. juni 2009 Kanotur på Mølleåen, Frederiksdal kanoudlejning & picnic (arrangeret af Anne Grundtvig og Hanne Bo)
6. september 2009 Byvandring i København - Copenhagen Walking Tours & frokost (arrangeret af Charlotte Wederking)
7. november 2009 Generalforsamling & Ølsmagning på Esrum Kloster (arrangeret af Henriette Berg)

Foreningens medlemmer
Vi er nu 14 medlemmer. Vi har fået 2 nye medlemmer i år nemlig, Line og Camilla, og hvis nogle af gæsterne i dag har lyst - skal de være meget velkomne til at blive medlemmer.

Fremtidige arrangementer
Nedenfor fremgår datoer for næste års arrangementer. Der vil blive tale om 4 arrangementer inkl. generalforsamlingen i 2010.

Afslutning
Vi har nu været aktive i 8 år - og glæder os til endnu et godt og udfordrende år. 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Godkendelse af regnskab for 2009 og budget 2010

Kassereren fremlagde foreløbigt regnskab for 2009. Foreningens formue forventedes ultimo 2009 at være godt 1000 kr. Årets overskud blev foreslået overført til næste regnskabsår. Budget for 2010 samt forslag til uændret kontingent på 400 kr. blev fremlagt.

Regnskab, budget og kontingentsats blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer

Bestyrelsen foreslog følgende datoer for arrangementer:

Søndag den 14. marts 2010 - Charlotte F. og Pernille - måske massage
Søndag den 20. juni 2010 - Kristina og Henriette - "skovturen"
Søndag den 29. august 2010 - Karin - måske træklatring
Lørdag den 06. november 2010 (generalforsamling) - Charlotte W. og Camilla

Datoerne blev besluttet.

 

5. Behandling af indkomne forslag til arrangementer

Bestyrelsen foreslog at fortsætte dette års temaer for de fire arrangementsdage: Udflugt, sport/aktivitet, kultur og personligt. Generalforsamlingen erklærede sig enig.

 

6. Suppleringsvalg til bestyrelsen

Punktet blev ikke behandlet.

 

7. Eventuelt

Ingen emner.

 

Næste års generalforsamling blev fastlagt til lørdag den 6. november 2010.

 

Esrum, 7. november 2009