The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af generalforsamling den 21. november 2008

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab 2008 og budget 2009 herunder kontingentfastsættelse
  4. Fastsættelse af datoer for 2009
  5. Behandling af indkomne forslag til arrangementer
  6. Suppleringsvalg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Deltagere: 

Hanne Bo, Hanne K, Henriette, Anne, Karin, Charlotte F, Mette, Kristina, Nina, Charlotte W
Gæster: Elisabeth, Hanne S

1. Valg af dirigent

Hanne Koustrup blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

Velkommen til The Explorers 7. ordinære generalforsamling! Tak for kampen - det er egentlig sjovt, at så få af os havde spillet håndbold før, når man tænker på, hvor stor en sportsgren håndbold er i Danmark. Godt vi fik prøvet det. For at få det internationale islæt, har vi nydt mad fra Thailand.

CO2 har fået stor omtale i medierne i 2008! Vi skal være CO2 neutrale, siger de! Nu kan man jo diskutere behovet - men uanset, hvad resultatet bliver - er det et 'hot' emne - at vi skal nedbringe vores CO2 udslip.  Vi kan i Explorers ikke sidde dette overhørigt, vi er jo ansvarlige om værner om miljøet. Derfor har jeg regnet lidt på The Explorers' CO2 udslip gennem tiden. Vi har haft 27 arrangementer over de sidste 7 år. 3 arrangementer, nemlig Go Kart, 4x4 Wheel Drive og vandski, må der siges at have været et målbart CO2 udslip, måske er der også lidt CO2 udslip ved de 2 skydearrangementer, men til gengæld, har vi med sikkerhed gennemført 22 arrangementer uden udslip. Konklusionen må derfor være, at The Explorers har været medvirkende til et forbedret klima.

Vores formål er jo som bekendt - at videreudvikle medlemmernes horisont gennem fysiske og psykiske udfordringer på alle plan, dog uden fare for medlemmernes liv og lemmer. Måske skulle vi tilføje, at vi også tænker på miljøet.

Vi er heldige, at vi har en forening som The Explorers, at vi får mulighed for at prøve aktiviteter, som ellers ville have været udelukket.
Vi er heldige, fordi vi har en fælles referenceramme og et fælles netværk.
Vi er heldige, fordi vi har muligheden. Muligheden for at gennemføre, hvad vi har lyst til, om det så er en vidunderlig cykeltur eller om det er håndbold.

Vi lever i en tid, hvor ting ændres, og hvor man får nye interesser og prioriteter. Sådan er livet, og sådan skal det også være. Vi skal imidlertid huske at få Explorers med! Vi skal i The Explorers have øje for fornyelser og måske nye tiltag og måske nye tilpasninger.

Vi har afholdt 4 arrangementer i 2008:
9. marts 2008 Filtning og kaffe hos Dorte (arrangeret af Dorte Egerod og Lisbeth Grundtvig)
8. juni 2008 Cykeltur og picnic på Hven (arrangeret af Charlotte Fosvald og Mette Visnek)
21. september 2008 Flamingodans og café-besøg (arrangeret af Hanne Bo og Pernille Silberg)
21. november 2008 Generalforsamling & håndbold (HUK) (arrangeret af Hanne Koustrup og Charlotte Wederking)

Vi er nu 16 medlemmer. 2 medlemmer har trukket sig i år (Hanne G. og Dorthe), men til gengæld er Pia, Nina og Kristina kommet til. I dag har vi 2 gæster – Hanne og Elisabeth – som skal være meget velkomne til at blive medlemmer. Det synes dog at være blevet lidt sværere at få tilslutning til arrangementerne - og dermed et større arbejde for arrangørerne en oprindeligt tiltænkt. Jeg vil derfor opfordre til, at I skriver næste års datoer ind i kalenderen og samtidig til, at betalingsfrister både til kontingent og arrangementer overholdes bl.a. for at undgå, at arrangørerne får ekstra omkostninger.

Vores hjemmeside er et godt opslagsværk for medlemmerne til at finde på aktiviteter i andre sammenhænge - og det er da også meget sjovt at se tilbage på billederne. Jeg vil lige benytte lejligheden til, minde om, at vi som arrangører husker at sende lidt input til webmaster Hanne K. Dels i forbindelse med indkaldelse, men også når arrangementet har været afholdt. Det kan være deltagerliste, regnskab, lidt beskrivelse af aktiviteten og evt. nogle billeder.

Vi har nu været aktive i 7 år - og glæder os til endnu et godt og udfordrende år.

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2008 og budget 2009

Kassereren fremlagde foreløbigt regnskab for 2008. Foreningens formue forventedes ultimo 2008 at være ca. 2.200 kr. Årets overskud blev foreslået overført til næste regnskabsår. Budget for 2009 samt forslag til uændret kontingent på 400 kr. blev fremlagt.

Regnskab, budget og kontingentsats blev godkendt.

4. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer

Bestyrelsen foreslog følgende datoer for arrangementer:

- 15. marts 2009 (Karin og Hanne K)
- 14. juni 2009 (Anne og Hanne Bo)
- 6. september 2009 (Elisabeth og Charlotte)
- 7. november 2009 (Kristina og Henriette)

Datoerne blev besluttet.

5. Behandling af indkomne forslag til arrangementer

Bestyrelsen havde diskuteret muligheden for at etablere årlige temaer for de fire arrangementsdage fx udflugt, sport/aktivitet, kultur og personligt. Generalforsamlingen var enig i at dette ville give flere muligheder og måske ny inspiration. Herudover blev foreslået ski, mountainbike, stunt. Generalforsamlingen diskuterede muligheden for at udvide konceptet med aktiviteter som aktiekursus, vinsmagning, velgørenhed og fagligt netværk. I første omgang blev det besluttet at opfordre til at benytte sig af muligheden for at foreslå disse og tilsvarende aktiviteter til medlemmerne via mail, men udenfor det egentlige 4 aktivitetsdage. Det blev besluttet at arbejde videre med ideerne omkring squash/auktion i marts, udflugt/kanotur i juni, vandretur i september og kulturelt tema fx over Helsingør i november ifm generalforsamlingen.

6. Suppleringsvalg til bestyrelsen

Bestyrelsessuppleanten var på valg. Som ny suppleant blev Anne Grundtvig valgt. Tillykke til Anne.

7. Eventuelt

 

Næste års generalforsamling blev fastlagt til lørdag den 7. november 2009.

Kokkedal, 21. november 2008