The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af generalforsamling den 25. november 2006

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab 2006 og budget 2007 samt kontingentfastsættelse
 4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer
 5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer
 6. Suppleringsvalg til bestyrelsen (ikke aktuelt)
 7. Nye medlemmer
 8. Eventuelt

Deltagere: 

Hanne G, Anne, Dorte, Hanne Bo, Charlotte W, Lisbet Poll, Hanne Brams, Henriette, Hanne K. og Pernille.

1. Valg af dirigent

Hanne Koustrup blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

5 år har vi nu haft The Explorers - ganske flot af en privat forening. Når man ser over listen med aktiviteter, vi har gennemført - spænder det vidt lige fra dans over fægtning til vandski, og jeg kan se på hjemmesidens aktivitetsoversigt, at vi har forslag mange år frem. 

Wellness er et af vor tids modeord - og selvfølgelig - som de checkede piger vi er - er vi blevet en del af bølgen. Vi har fra begyndelsen vedtaget - at The Explorers ikke skulle være en pengetank - selvfølgelig fornuftigt disponeret til ’hårde tider’ - men at overskud af den størrelse, vi så sidste år, skulle komme medlemmerne til gode. Det er derfor dejligt, at vi er så mange, som deltager i dette arrangement - hvor vi samtidig få lidt godt til sjælen. Vil godt benytte lejligheden til at sige mange tak til arrangørerne af dette arrangement - super flot og professionelt. 

Årets aktiviteter 

Vi har afholdt 4 arrangementer i 2006: 

 • 5. marts - Gospel Windvoicing v/Janne Wind, Koret: Sound of Gospel arrangeret af Henriette Berg og Charlotte Wederking
 • 10. juni - Sumobrydning og bueskydning m. frokost, Amager Strandpark arrangeret af Anne Grundtvig og Dorte Egerod
 • 16. september - Capoeira arrangeret af Henriette Berg, Hanne Brams
 • 25. november - Varberg Kurbad - generalforsamling arrangeret af Hanne Koustrup, Hanne Bo, Per-nille Silberg

Foreningens medlemmer & mødedeltagelse

Foreningen består i dag af 15 medlemmer hvoraf 10 er med i dag. Mødedeltagelse har været høj hver gang. Deltagerantallet må anses for tilfredsstillende for 2006. Vi håber på samme høje tilslutning til arrangementerne i 2007 og håber, at I allerede nu vil markere datoerne i jeres kalender. Der har deltaget mere end 11 gæster i årets arrangementer - og flere er nu optaget som medlem. 

Kontingent og arrangementsbetaling 

Kontingentet for 2007 skal betales inden 31. december 2006. Vi vil gerne opfordre til, at betalingsfrister både til kontingent og arrangementer overholdes bl.a. for at undgå, at arrangørerne får ekstra omkostninger. 
Som det fremgår af dagsordenens punkt 3 har foreningen et overskud for 2006 på trods af kurophold. 

Fremtidige arrangementer

Vi vil senere fremlægge datoer for næste års arrangementer - og håber at vi i dag kan fastlægge, hvem som skal arrangere disse. Der vil blive tale om 4 arrangementer inkl. generalforsamlingen i 2007. Bestyrelsen opfordrer til at de, der ikke har arrangeret så ofte, melder sig.

Afslutning

Nu skal vi alle ud og nyde faciliteterne - og blive rigtig lækre - så vi er klar til endnu et godt Explo-rer år - vi har nået 5 år - var det en ide at aftale at mødes her igen om 5 år?

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2006 og budget samt kontingentfastsættelse for 2007

Regnskab for 2006 blev fremlagt. Forventet resultat var et overskud på 801 kr., som blev foreslået overført til næste regnskabsår. Budget for 2007 samt forslag til uændret kontingent på 400 kr. blev fremlagt.

Generalforsamlingen godkendte regnskab, budget og kontingentsats godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer

Der var ikke modtaget forslag til arrangementer for 2007. 

5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer

Følgende datoer blev vedtaget af generalforsamlingen:

 • 25.03.2007 Karin og Anne
 • 03.06.2007 Lisbet Poll og Charlotte F.
 • 09.09.2007 Henriette og Hanne Brams
 • 16.11.2007 Hannd G. og Charlotte W.

6. Suppleringsvalg til bestyrelsen

Der var ikke udtrådt medlemmer af bestyrelsen.

7. Nye medlemmer

Generalforsamlingen blev opfordret til opsøgende arbejde for at få nye medlemmer.

8. Eventuelt

I.b.

 

Næste års generalforsamling blev fastlagt til fredag den 16. november 2007.

Varberg, 25. november 2006