The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2005

Dagsorden

  1. Forslag til reviderede vedtægter
  2. Suppleringsvalg til bestyrelsen

Deltagere: 

Alle medlemmer.

1. Forslag til reviderede vedtægter
Vedtaget


2. Suppleringsvalg til bestyrelsen
Valget faldt på Hanne Gundorff, som fra d.d. indtræder i bestyrelsen som suppleant.

Tak både til Annette og Hanne G. for at stille op.

18. marts 2005