The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af generalforsamling den 25. oktober 2002

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab for 2002 og budget samt kontingentfastsættelse for 2003
  4. Valg af bestyrelse
  5. Indkaldelse og afrapportering af arrangementer
  6. Vedtægtsændringer
  7. Behandling af indkomne forslag til arrangementer
  8. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer
  9. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Henriette Berg blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

Formanden bød velkommen til Eva Skou, Jeanette Baunsøe, Helene Behrentz og Dorthe Sandgren Mouritsen, som er blevet medlemmer pr. 15. juni 2002, samt Dorte Egerod og Birthe Nielsen, som er blevet medlemmer pr. 15. oktober 2002.

Årets aktiviteter

Foreningen har afholdt 4 arrangementer i 2002:

2. februar: Dans arrangeret af Inge Bisgaard
18. april: Gocart arrangeret af Hanne Bo og Anne Grundtvig
7. september: Repelling arrangeret af Hanne Brams, Lis Dalum & Charlotte Wederking
25. oktober: Generalforsamling arrangeret af Hanne Koustrup & Charlotte Wederking

Der var oprindeligt planlagt en weekendtur med ledsager, men pga. manglende tilslutning blev det ændret til et almindeligt arrangement den 7. september.

Tilbagemeldingen på de afholdte arrangementer har været yderst positiv.

Foreningens medlemmer

Foreningen har haft lidt begyndervanskeligheder mht. tilmelding - men foreningen består i dag af 16 medlemmer, hvoraf 10 har været medlem hele året og 6 har været medlem fra 2. halvår. Vi forventer øget medlemstal i 2003.

Mødedeltagelse

Mødedeltagelse har været 8-13 personer pr. gang. Deltagerantallet må anses for tilfredsstillende for 2002. Vi håber på endnu større tilslutning til arrangementerne i 2003 og håber, at I allerede nu vil markere datoerne i jeres kalender for næste år.

Gæster

Der har deltaget gæster i flere arrangementer - og flere er nu optaget som medlem. Bestyrelsen har besluttet, at man fremover må invitere gæster med henblik på indmeldelse mod et gebyr, foruden arrangementets omkostninger, på 50 kr.

Kontingent og arrangementsbetaling

Kontingentet for 2003 skal betales i november i år. Bestyrelsen har besluttet, at omkostninger i forbindelse med arrangementerne i 2003 skal indbetales samtidig med tilmelding på vores foreningskonto. Det skal understreges, at betalingsfrister skal overholdes - for at undgå, at arrangørerne får ekstra omkostninger.

Som det vil fremgå af dagsordenens punkt 3, har foreningen et overskud for 2002, så på trods af forslag om kontingentnedsættelse for næste år, vil der i 2003 være mulighed for større tilskud til arrangementerne, såfremt det er nødvendigt.

Hjemmesiden

Hjemmeside er under forandring og vil fremover bestå af vedtægter, medlemslister incl. adresser og telefonnummer mv., kort afrapportering fra arrangementerne incl. billeder, links og deltagerlister, forslag til aktiviteter. På forsiden vil der være information om det kommende arrangement - og arrangørerne bør fremsende arrangementsinformationerne til webmaster (Hanne Koustrup), således at forsiden altid kan være opdateret - hvilket vil gøre det lettere for alle at indhente information om fremtidige arrangementer.

Vi vil gerne opfordre til gode ideer til arrangementer evt. tips til steder, forbindelser mv. fremsendes til webmaster, som derefter vil sætte dem på aktivitetssiden. 

Fremtidige arrangementer

Der vil for 2003 blive tale om 4 almindelige arrangementer incl. generalforsamlingen. Weekendturen udgår næste år.

Afslutning

Det er formandens og bestyrelsens indtryk, at vi har fået en god forening - med positive og friske deltagere - og vi kan alle glæde os til et nyt år med endnu flere udfordringer.

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2002 og budget for samt kontingentfastsættelse for 2003

Formanden fremlagde regnskabet for 2002. Regnskabet viste et overskud på 1.374 kr., som blev foreslået overført til næste regnskabsår. Regnskabet blev godkendt.

Formanden fremlagde budget for 2003 samt forslag til kontingent på 400 kr. Budget og kontingentsats blev godkendt.

4. Valg til bestyrelse

Bestyrelsen var ikke på valg.

6. Vedtægtsændringer

Formanden fremlagde jf. udsendt materiale forslag til vedtægtsændringer, som bl.a. åbnede for mulighed for invitation af gæster, ændret betalingsmåde til arrangementer mv. Forslaget blev godkendt. De nye vedtægter vil fremgå af foreningens website.

7. Behandling af indkomne forslag til arrangementer

Generalforsamlingens forslag til arrangementer vil blive tilføjet den eksisterende oversigt på websiten.

8. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer

Tirsdag den 21. januar 2003; arrangører Anja Persson og Anne Grundtvig
Lørdag den 29. marts 2003; arrangører Jeanette Baunsøe og Helene Behrentz
Søndag den 10. august 2003; arrangører Dorthe Sandgren Mouritsen, Hanne Brams og Hanne Gundorff
Fredag den 24. oktober 2003; arrangører Henriette Berg og Charlotte Wederking

9. Eventuelt

Næste års generalforsamling blev fastlagt til fredag den 24. oktober 2003.

31. oktober 2002