The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af stiftende generalforsamling den 15. november 2001

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af vedtægter
  3. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
  4. Forslag til arrangementer
  5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Charlotte Wederking blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af vedtægter

Forslag til vedtægter blev gennemgået og godkendt. Vedtægterne formidles til medlemmerne via foreningens website.

3. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

Budgettet blev godkendt. Kontingent blev fastsat til kr. 500,- med betaling pr. ultimo januar 2002. Beløbsgrænse for større arrangement i 2002 blev fastsat til kr. 1.000,-.

4. Forslag til arrangementer

Forslag til arrangementer fremgår af foreningens website.

5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer

Lørdag den 2. februar 2002; arrangører Inge Bisgaard og Laila Larsen
Torsdag den 18. april 2002; arrangører Hanne Bo og Marianne Holm
Lørdag/søndag den 1.-2. juni 2002; arrangører Charlotte Wederking, Lis Dalum og Hanne Brams
Torsdag den 5. september 2002; arrangører følger
Fredag den 25. oktober 2002 (generalforsamling); arrangører følger

6. Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Charlotte Wederking
Carina Winther
Henriette Berg
Hanne Koustrup
Hanne Bo
Hanne Brams
Lis Dalum

7. Eventuelt

Næste års generalforsamling blev fastlagt til fredag den 25. oktober 2002.

15. november 2001