The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Årsregnskab

Regnskabsår 1. september 2001 - 31. oktober 2002 (DKK) 

 

Indtægter Kontingent - fuldt Note 1 6.500,00
  DGI byen 14 pers x 200   2.800,00
Indtægter i alt     9.300,00
Udgifter Go-Cart 18.04.02   1.500,00
  Repelling Ole Brams 07.09.02   1.700,00
  Generalforsamling 25.10.02 Note 2 4.821,00
  Bankgebyrer Note 3 30,00
Udgifter i alt     8.051,00
Årets resultat     1.249,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1

10 personer á kr. 500,- = 5.000,-
Anja, Charlotte, Hanne Bo, Hanne Brams, Hanne Koustrup, Henriette Berg, Inge, Lis Dalum, Anne Grundtvig, Hanne Gundorff
6 personer á kr. 250,- = 1.500,-
Eva Skou, Jeanette Baunsøe, Helene Behrentz, Dorte Egerod, Dorthe Mouritsen, Birthe Nielsen

Note 2

DGI byen 4.335,- + 486,- = 4.821,- (medlemmerne betale 200 kr. til kontoen pr. person = 14 pers x 200 kr. = 2.800,-)

Note 3

Bankgebyrer : 
Overførsel til Go-Cart arrangement kr. 10,-
Overførsel til Ole Brams kr. 10,-
Overførsel til DGI-byen kr. 10,-

 

Godkendt på generalforsamlingen den 25. oktober 2002