The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Budget

Regnskabsår 1. december 2005 - 30. november 2006

 

Overført fra 2005        6.110,85
Indtægter Kontingent - Fuldt betalende Note 1 4.800  
  Kontingent - Nye medlemmer Note 2 800  
Indtægter i alt       5.600,00
Udgifter Arrangement marts Note 3 1.200  
  Arrangement juni   1.200  
  Arrangement august   1.200  
  Arrangement november   1.200  
  Bestyrelsemøde 2006   250  
  Bankgebyrer   30  
  DK-Hostmaster   62,50  
  Web-10   145  
Udgifter i alt       5.287,50
Budgetteret resultat 2006       6.423,35

Note 1
Nuværende medlemmer: 12 personer á kr. 400,-

Note 2
Nye medlemmer 2006: 1 person á 400,-, 2 personer á 200,-: 400,-

Note 3
Tilskud pr. gang er sat til 100,- pr. deltager (12 deltagere)

Der er ikke taget højde for renteindtægter, idet beløbet må anses for minimalt.

 

Godkendt på generalforsamlingen den 11. november 2005