The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Budget

Regnskabsår 1. november 2004 - 30. november 2005

 

Overført fra 2004        2.346,34
Indtægter Kontingent - Fuldt betalende Note 1 6.400  
  Kontingent - Nye medlemmer Note 2 800  
Indtægter i alt       9.546,34
Udgifter Arrangement marts Note 3 1.600  
  Arrangement juni   1.600  
  Arrangement august   1.600  
  Arrangement november   1.600  
  Bankgebyrer   30  
Udgifter i alt       6.430,00
Budgetteret resultat 2005       3.116,34

Note 1
Nuværende medlemmer: 16 personer á kr. 400,-

Note 2
Nye medlemmer 2005: 1 person á 400,-, 2 personer á 200,-: 400,-

Note 3
Tilskud pr. gang er sat til 100,- pr. deltager (16 deltagere)

Der er ikke taget højde for renteindtægter, idet beløbet må anses for minimalt.

 

Godkendt på generalforsamlingen den 12. november 2004