The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Budget

Regnskabsår 1. november 2003 - 31. oktober 2004

 

Overført fra 2003 estimeret     1.608
Indtægter Kontingent - Fuldt betalende Note 1 6.800
  Kontingent - Nye medlemmer Note 3 800
Indtægter i alt     7.600
Udgifter Arrangement marts Note 4 3.000
  Arrangement juni Note 5 1.800
  Arrangement august Note 5 1.800
  Arrangement november Note 5 1.800
  Bankgebyrer   40
Udgifter i alt     8.440
Budgetteret resultat 2004     768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Note 1
Nuværende medlemmer: 17 personer á kr. 400,-

Note 2
Nye medlemmer 2004: 1 person á 400,-, 2 personer á 200,-: 800,-

Note 4
Skiweekend marts 2003

Note 5
Tilskud pr. gang er sat til 100,- pr. deltager (18 deltagere)

Der er ikke taget højde for renteindtægter, idet beløbet må anses for minimalt.

 

Godkendt på generalforsamlingen den 24. oktober 2003