The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Budget

Regnskabsår 1. november 2002 - 31. oktober 2003

 

Overført fra 2002 estimeret     1.780
Indtægter Kontingent - Fuldt betalende Note 1 6.400
  Kontingent - Halvt betalende Note 2 1.000
Indtægter i alt     7.400
Udgifter Arrangement januar Note 3 1.700
  Arrangement marts Note 3 1.800
  Arrangement august Note 3 1.900
  Arrangement oktober Note 3 2.000
  Bankgebyrer   40
Udgifter i alt     7.440
Budgetteret resultat 2003     1.740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1
Nuværende medlemmer: 16 personer á kr. 400,-

Note 2
Der er budgetteret med 4 nye medlemmer, 1 pr. kvartal

Note 3
Tilskud pr. gang er sat til 100,- deltager.

Der er ikke taget højde for renteindtægter, idet beløbet må anses for minimalt.

 

Godkendt på generalforsamlingen den 25. oktober 2002