The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2010

Dagsorden

 1. Datoer for næste års arrangementer
 2. Regnskab og budget
 3. 10 års jubilæum
 4. Generalforsamlingen lørdag den 6. november
 5. Eventuelt

Deltagere:

 • Charlotte Wederking (formand)
 • Hanne Bo
 • Anne Grundtvig
 • Hanne Koustrup (ref.)

Afbud:

 • Henriette Berg

 

1. Datoer for næste års arrangementer

Vi har i 2010 som tidligere år haft 4 arrangementer; ét pr kvartal, hvilket fortsat vurderes passende. Det indstilles til generalforsamlingen, at samme antal gennemføres i 2011. 

På generalforsamlingen foreslås følgende datoer:

 •  Søndag den 13. marts (sport)
 •  Søndag den 19. juni (skovtur)
 •  Søndag den 28. august
 •  Lørdag den 5. og søndag den 6. november (10 års jubilæumsarrangement - generalforsamling)

 (udflugt, sport-/aktivitetsdag, kulturdag, "personlig" dag)

2. Regnskab og budget

Vi er pt 18 medlemmer. Foreningens formue forventes ultimo 2010 at være 2.100 kr. Det er fortsat målet at indbetalt kontingent bruges til arrangementerne, og at der ikke oparbejdes en større formue. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på 400 kr. for 2011. Det foreløbige regnskab for 2010 og budget for 2011 blev godkendt af bestyrelsen.

3. 10 års jubilæum

Bestyrelsen foreslår et weekend arrangement i november i forbindelse med 10 års jubilæum generalforsamlingen.  Indkomne forslag imødeses. Arrangementet må forudses at blive dyrere end normalt.

4. Generalforsamling lørdag den 6. november

Generalforsamlingen er yoga og kage tips og tricks.  Dagsorden følger vedtægterne. Beretning forberedes af formanden, og regnskab og budget færdiggøres af kassereren til generalforsamlingens godkendelse.     

5. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. oktober 2011 hos Hanne Bo kl. 18.30.

Som godkendt bestyrelsen 7. oktober 2010