The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2009

Dagsorden

 1. Datoer for næste års arrangementer
 2. Regnskab og budget
 3. Generalforsamlingen lørdag den 7. november
 4. Eventuelt

Deltagere:

 • Charlotte Wederking (formand)
 • Hanne Bo
 • Henriette Berg
 • Hanne Koustrup (ref.)

Afbud:

 • Anne Grundtvig

 

1. Datoer for næste års arrangementer

Vi har i 2009 som tidligere år haft 4 arrangementer; ét pr kvartal, hvilket fortsat vurderes passende. Det indstilles til generalforsamlingen, at samme antal gennemføres i 2010. 

På generalforsamlingen foreslås følgende datoer:

 • Søn 14.03.2010
 • Søn 20.06.2010
 • Søn 29.08.2010
 • Lør 06.11.2010 (generalforsamling)

Medlemmerne - særligt de der kun har arrangeret ingen eller få gange - opfordres til at melde sig som arrangører på generalforsamlingen. Arrangementerne har i 2009 ikke udelukkende været sport/aktivitet. Generalforsamlingen høres om det ændrede koncept til mere temaprægede arrangementer (udflugt, sport-/aktivitetsdag, kulturdag, "personlig" dag) skal fortsættes.  

2. Regnskab og budget

Vi er pt 14 medlemmer. Foreningens formue forventes ultimo 2009 at være 2.000 kr. Det er fortsat målet at indbetalt kontingent bruges til arrangementerne, og at der ikke oparbejdes en større formue. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på 400 kr. for 2010. Det foreløbige regnskab for 2009 og budget for 2010 blev godkendt af bestyrelsen.

3. Generalforsamling lørdag den 7. november

Generalforsamlingen var under planlægning ved Henriette - aktiviteten ville blive besøg på Esrum Kloster med efterfølgende ølsmagning og frokost.  Dagsorden følger vedtægterne. Beretning forberedes af formanden, og regnskab og budget færdiggøres af kassereren til generalforsamlingens godkendelse.     

4. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 6. oktober 2010 hos Charlotte Wederking kl. 18.30.

Som godkendt bestyrelsen 7. oktober 2009