The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2008

Dagsorden

 1. Datoer for næste års arrangementer
 2. Regnskab og budget
 3. Generalforsamlingen fredag den 16. november
 4. Eventuelt

Deltagere:

 • Charlotte Wederking (formand)
 • Hanne Bo
 • Henriette Berg
 • Hanne Koustrup (ref.)

Afbud:

 • Hanne Brams

 

1. Datoer for næste års arrangementer

Vi har i 2008 som tidligere år haft 4 arrangementer; ét pr kvartal, hvilket fortsat vurderes passende. Det indstilles til generalforsamlingen, at samme antal gennemføres i 2008. 

På generalforsamlingen foreslås følgende datoer:

 • Søn 15.03.2009
 • Søn 14.06.2009
 • Søn 06.09.2009
 • Lør 07.11.2009 (generalforsamling)

Medlemmerne - særligt de der kun har arrangeret ingen eller få gange - opfordres til at melde sig som arrangører på generalforsamlingen. Der stilles forslag på generalforsamlingen om en ændring af konceptet til mere temaprægede arrangementer fx en årlig udflugt, sport-/aktivitetsdag, kulturdag og "personlig" dag. Det nævnes ligeledes på generalforsamlingen, at såfremt vi ønsker at bruge vores website til arkiv/database, kræver det afrapportering fra arrangørerne om deltagere, links, arrangementsbeskrivelse mv.

2. Regnskab og budget

Arrangementerne i 2008 er bortset fra turen til Hven gennemført uden mer-opkrævning. Vi er pt 17 medlemmer. Foreningens formue forventes ultimo 2008 at være 2.200 kr. Det er fortsat målet at indbetalt kontingent bruges til arrangementerne, og at der ikke oparbejdes en større formue. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på 400 kr. for 2009. Det foreløbige regnskab for 2008 og budget for 2009 blev godkendt af bestyrelsen.

3. Generalforsamling fredag den 21. november

Generalforsamlingen var under planlægning ved Charlotte W. og Hanne K. - aktiviteten ville blive håndbold med efterfølgende spisning ude eller privat. Dagsorden følger vedtægterne. Sidste års punkt vedr. "nye medlemmer" sættes ikke på. Beretning forberedes af formanden, og regnskab og budget færdiggøres af kasseren til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsessuppleanten er ikke længere medlem af foreningen, og der skal på generalforsamlingen vælges en ny suppleant. Det er bestyrelsens holdning at det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer er passende - 5 + 1 suppleant. Charlotte W. medbringer stemmesedler, hvis flere ønsker at stille op.    

4. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 9. oktober 2009 hos Hanne Bo.

Som godkendt bestyrelsen 31. oktober 2008