The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 5. oktober 2007

Dagsorden

 1. Datoer for næste års arrangementer
 2. Regnskab og budget
 3. Generalforsamlingen fredag den 16. november
 4. Eventuelt

Deltagere:

 • Charlotte Wederking (formand)
 • Hanne Bo
 • Hanne Brams
 • Henriette Berg
 • Hanne Gundorff
 • Hanne Koustrup (ref.)

 

1. Datoer for næste års arrangementer

Vi har i 2007 som tidligere år haft 4 arrangementer; ét pr kvartal, hvilket fortsat vurderes passende. Det indstilles til generalforsamlingen, at samme antal gennemføres i 2008. 

På generalforsamlingen foreslås følgende datoer:

 • Søn den 9. marts 2008
 • Søn  den 8. juni 2008
 • Søn 21. september 2008
 • Fre  21. november 2008 (generalforsamling)

Medlemmerne opfordres til at melde sig som arrangører allerede på generalforsamlingen og samtidig at få inspiration fra forslagslisten på nettet. På generalforsamlingen opfordres ligeledes til at man som aktivt medlem så vidt muligt møder op til de planlagte arrangementer, også selvom man ikke ønsker at deltage i aktiviteten. 

2. Regnskab og budget

Arrangementerne i 2007 er stort set gennemført uden mer-opkrævning. Foreningens formue forventes ultimo 2007 at være ca. 2.700 kr. Det er fortsat målet at indbetalt kontingent bruges til arrangementerne, og at der ikke oparbejdes en større formue. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på 400 kr. for 2008. Det foreløbige regnskab for 2007 og budget for 2008 blev godkendt af bestyrelsen.

3. Generalforsamling fredag den 16. november

Generalforsamlingen var under planlægning ved Charlotte og Hanne G. Beretning forberedes af formanden, og regnskab og budget færdiggøres af kasseren til generalforsamlingens godkendelse. Efter diskussion heraf, hvor der både var for og imod, besluttede bestyrelsen at opfordre medlemmerne til så vidt muligt at arrangere aktiviteter, der ikke havde været prøvet før uagtet at der var medlemmer, der ikke havde været med fra starten. Forslagslisten under aktiviteter var fortsat ikke udtømt. Der havde været en tendens til at arrangementer skulle afholdes inden for foreningens tilskudsramme, men dette skulle ikke ses som et krav. Opkrævning af mer-betaling, dog inden for rimelige rammer, var OK og kunne animere til yderligere aktiviteter. Det var fortsat ideen med foreningen at arrangementer skulle have en vis grad af aktivitet, og mere passive ting som foredrag, teater o.l. lå derfor ikke inden for rammerne, med undtagelse af generalforsamlingen. Medlemmerne kunne evt. opfordres til at arrangere denne type aktiviteter uden for de fastlagte fire foreningsarrangementer.    

6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 31. oktober 2008 hos Hanne G.

Som godkendt bestyrelsen 5. oktober 2007