The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2006

Dagsorden

 1. Fastlæggelse af næste års møder
 2. Nye medlemmer
 3. Generalforsamlingen herunder regnskab, budget, dagsorden
 4. Eventuelt

Deltagere:

 • Charlotte Wederking (formand)
 • Hanne Bo
 • Hanne Brams
 • Henriette Berg
 • Hanne Gundorff
 • Hanne Koustrup (ref.)

 

1. Fastlæggelse af næste års møder

Vi har i 2006 som tidligere år haft 4 arrangementer; ét pr kvartal, hvilket fortsat vurderes passende. Det indstilles til generalforsamlingen, at samme antal gennemføres i 2006. Det tilstræbes, at arrangementer placeres i weekender og lørdage så vidt muligt undgås.  

Afrapportering af arrangementer sker fortsat kun delvist. På generalforsamlingen opfordres arrangører til at gøre lidt mere ud af denne del.

På generalforsamlingen foreslås følgende datoer:

 • Søn 25.03.07
 • Søn 03.06.07 - Henriette og Hanne Brams
 • Søn 09.09.07
 • Fre 16.11.07 (generalforsamling)

Medlemmerne opfordres til at melde sig som arrangører allerede på generalforsamlingen og samtidig at få inspiration fra forslagslisten på nettet. På generalforsamlingen opfordres ligeledes til at man som aktivt medlem så vidt muligt møder op til de planlagte arrangementer, også selvom man ikke ønsker at deltage i aktiviteten. 

4. Nye medlemmer

Medlemstallet har været svagt stigende i 2006, men det er stadig ønsket at blive flere. Nuværende medlemmer opfordres til at være opsøgende, og gerne invitere flere gæster. 

5. Generalforsamlingen - regnskab og budget

Bestyrelsen godkendte regnskab for 2006 samt budget for 2007. Kontingentet fastholdes på 400 kr. Kontingent skal være betalt senest 1. januar 2007. Pris for gæstedeltagelse fastholdes på arrangementspris + bidrag til foreningen på 50 kr.  Charlotte forbereder beretning, og Hanne Bo regnskab og budget til generalforsamlingens godkendelse.

6. Eventuelt

Forslag til aktivitetslisten:

Gourmetkursus
Kvinde kend din bil
Luftballon
Treetop orientering
Rafting
Jagt
Laksefiskeri
Icesurfing
Helikopterflyvning
Bryghus

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 5. oktober 2007 hos Hanne K.

Som godkendt bestyrelsen 6. oktober 2006