The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 14. oktober 2005

Dagsorden

 1. Forslag om at vi kommer hinanden mere ved
 2. Udpegning af kasserer
 3. Fastlæggelse af næste års møder
 4. Nye medlemmer
 5. Generalforsamlingen herunder regnskab, budget, dagsorden
 6. Eventuelt

Deltagere:

 • Charlotte Wederking (formand)
 • Hanne Bo
 • Hanne Brams
 • Henriette Berg
 • Hanne Gundorff
 • Hanne Koustrup (ref.)

 

1. Forslag om at vi kommer hinanden mere ved

På forslag fra et par medlemmer diskuterede bestyrelsen muligheden for at foreningens medlemmer via arrangementer skal komme hinanden mere ved. Det blev besluttet at tilstræbe at der ved arrangementerne indgår et socialt og/eller netværkspræget element dels for at styrke sammenholdet, dels for at foreningen skal fremstå mere indbydende for potentielle nye medlemmer. 

2. Udpegning af kasserer

Hanne Bo blev udpeget som ny kasserer og overtager rollen fra Henriette/Charlotte pr. dd. Hanne Bo undersøger muligheden for netbank.

3. Fastlæggelse af næste års møder

Vi har i 2005 haft 4 arrangementer; ét pr kvartal, hvilket vurderes passende. Der har i 2005 været arrangementer med meget få tilmeldte/deltagere. På generalforsamlingen opfordres til at man som aktivt medlem møder op til arrangementer også selvom man ikke ønsker at deltage i aktiviteten. Det indstilles til generalforsamlingen, at samme antal gennemføres i 2006. Det tilstræbes, at arrangementer placeres i weekender og lørdage undgås så vidt muligt.  

Afrapportering af arrangementer sker fortsat kun delvist. På generalforsamlingen opfordres arrangører til at gøre lidt mere ud af denne del, da disse sider er mest besøgt. Gæster er fortsat meget velkomne. Pris for deltagelse fastholdes på arrangementspris + bidrag til foreningen på 50 kr.  

På generalforsamlingen foreslås følgende datoer:

 • Søn 05.02.06 
 • Søn 11.06.06
 • Søn 03.09.06
 • Fre 24.11.06 (generalforsamling)

Arrangørerne opfordres til at benytte sig af forslagslisten på nettet.

4. Nye medlemmer

Foreningen har haft 2 udmeldinger i 2005 og forventer 1 mere. Efter diskussion af emnet besluttede bestyrelsen at opfordre medlemmerne til at komme med forslag til nye medlemmer. 

5. Generalforsamlingen - regnskab og budget

Bestyrelsen godkendte regnskab for 2005 samt budget for 2006. Kontingentet fastholdes på 400 kr. Kontingent skal være betalt senest 1. januar 2006. Charlotte forbereder beretning, regnskab og budget til generalforsamlingens godkendelse.

6. Eventuelt

Forslag til aktivitetslisten:

Lastbilkørsel
Træklatring
Glatbane i egen bil
Dans
Sang - gospel

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 6. oktober 2006 hos Hanne Bo.

Som godkendt bestyrelsen 14. oktober 2005