The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2004

Dagsorden

 1. Arrangementer, antal, form og afrapportering
 2. Fastlæggelse af næste års møder
 3. Generalforsamlingen herunder regnskab, budget, dagsorden
 4. Eventuelt

Deltagere:

 • Charlotte Wederking (formand)
 • Hanne Bo
 • Hanne Brams
 • Henriette Berg
 • Hanne Koustrup (ref.)

 

1. Arrangementer, antal, form og afrapportering

Vi har i 2004 haft 4 arrangementer; ét pr kvartal. Det indstilles til generalforsamlingen, at samme antal gennemføres i 2005. Det tilstræbes, at arrangementer placeres i weekender.  

Afrapportering af arrangementer sker fortsat kun delvist. På generalforsamlingen opfordres arrangører til at gøre lidt mere ud af denne del, da disse sider er mest besøgt. Der skal ligeledes opfordres til at der arrangeres samling af deltagerne efter arrangementerne.

Gæster er fortsat meget velkomne. Pris for deltagelse fastholdes på arrangementspris + bidrag til foreningen på 50 kr. 

2. Fastlæggelse af næste års møder

Antallet af næste års arrangementer blev fastsat til 4 stk. På generalforsamlingen foreslås følgende datoer:

 • Søn 06.03.05 (Hanne K. og Henriette)
 • Lør 11.06.05
 • Søn 28.08.05
 • Fre 11.11.05 (generalforsamling)

Arrangørerne opfordres til at benytte sig af forslagslisten på nettet.

3. Generalforsamlingen

Bestyrelsen godkendte regnskab for 2004 samt budget for 2005. Kontingentet fastholdes på 400 kr. Kontingent skal være betalt senest 1. januar 2005. Charlotte forbereder beretning, regnskab og budget til generalforsamlingens godkendelse.

4. Eventuelt

Det blev besluttet snarest at købe eget domænenavn til foreningen: www.theexplorers.dk.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 14. oktober 2005 hos Henriette.

8. oktober 2004
Som godkendt bestyrelsen