The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2003

Dagsorden

 1. Arrangementer, antal, form og afrapportering
 2. Fastlæggelse af næste års møder
 3. Generalforsamlingen herunder regnskab, budget, dagsorden
 4. Eventuelt

Deltagere:

 • Charlotte Wederking (formand)
 • Hanne Bo
 • Hanne Brams
 • Henriette Berg
 • Lis Dalum
 • Hanne Koustrup (ref.)

 

1. Arrangementer, antal, form og afrapportering

Vi har i 2003 haft 4 arrangementer; ét pr kvartal. Det indstilles til generalforsamlingen, at samme antal gennemføres i 2004. Der har blandt medlemmerne været givet udtryk for, at arrangementer på hverdage er vanskelige at passe ind. Det tilstræbes, at arrangementer i 2004 placeres i weekender. Bestyrelsen var enige om at foreslå et lidt længerevarende arrangement i 1. kvartal 2004, forudsat at prisen vil kunne holdes på et rimeligt niveau. Hanne Bo og Charlotte undersøger nærmere. 

Afrapportering af arrangementer sker kun delvist. På generalforsamlingen gøres opmærksom på, at det er arrangørerne, der ansvaret for afrapportering i form af en kort tekst til hjemmesiden, liste over deltagere fordelt på medlemmer og gæster, fotos (selektivt udvalg) og oplysning om evt. referencer.

Gæster er fortsat meget velkomne. Medlemmerne gøres opmærksom på at gæster betaler fuld pris for arrangementer  plus et symbolsk bidrag til foreningen på 50,- (dvs. gæstepris = medlemspris + tilskud fra foreningen + 50,-).

2. Fastlæggelse af næste års møder

Antallet af næste års arrangementer blev fastsat til 4 stk. På generalforsamlingen foreslås følgende datoer:

 • Fre/lør 19-20.03.04
 • Søn 13.06.04
 • Søn 22.08.04
 • Fre 12.11.04 (generalforsamling)

3. Generalforsamlingen

Kontingentet fastholdes på 400 kr., fordelt med 100 kr. pr. kvartal ved indmeldelse senere end 1. april. Kontingent skal være betalt senest 30. november 2003. Charlotte forbereder beretning, regnskab og budget til generalforsamlingens godkendelse.

4. Eventuelt

Bestyrelsen besluttede at undersøge muligheden for at flytte hjemmesiden til ny site, og accepterede samtidig at der kan være omkostninger forbundet hermed.

Bestyrelsen besluttede at få udarbejdet en folder med medlemmernes oplysninger.

19. september 2003
Godkendt af bestyrelsen den 23. oktober 2003