The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2002

Dagsorden

 1. Mødedeltagelse
 2. Gæster
 3. Arrangementer, antal, form & afrapportering
 4. Fastlæggelse af næste års møder
 5. Hjemmesiden
 6. Generalforsamlingen herunder regnskab, budget, dagsorden
 7. Eventuelt

Deltagere:

 • Charlotte Wederking (formand)
 • Hanne Koustrup
 • Hanne Brahms
 • Lis Dalum
 • Hanne Bo (ref.)

 

1. Mødedeltagelse

Vi er pt. 16 betalende medlemmer. Det anses som tilfredsstillende.

2. Gæster

Diskussion om vedtægter for gæster.

Besluttede at gæster er velkomne med henblik på indmeldelse. Gæster betaler det samme for et arrangement som øvrige medlemmer (inklusive tilskud fra foreningen) plus et bidrag til foreningen på 50 kr.

3. + 4. Arrangementer

Antallet af næste års arrangementer blev fastlagt til 4 stk, 2 dagsarrangementer samt 2 aftenarrangementer.

Datoer blev fastsat til:

 • 21.01 03
 • 29.03.03
 • 10.08.03
 • 24.10.03 (generalforsamling)

5. Hjemmesiden

Hanne Koustrup foreslog:

 • Nyt design
 • Forsiden skal indeholde det kommende arrangement
 • Opdatering af medlemmers mail, tlf mv
 • Side med forslag til arrangementer oprettes
 • Side med referater fra arrangementer med deltagernes navne, gæster, billeder og eventuelle links til instruktør eller lign. oprettes. Input skal komme fra arrangørerne.

Alle punkter blev vedtaget.

6. Generalforsamlingen

Vi besluttede at nedsætte kontingentet til 400 kr. dvs 100 kr. pr. kvartal, hvis man indmelder sig senere end 1. april. Alle medlemmer skal betale kontingent senest 30. november.

7. Eventuelt

Ingen punkter.

24. september 2002
Godkendt af bestyrelsen den 25. oktober 2002