The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 15. november 2001

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

3. Optagelse af nye medlemmer

4. Eventuelt

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Charlotte Wederking
Næstformand: Carina Winther
Kasserer: Henriette Berg
Webmaster: Hanne Koustrup
Menige medlemmer: Hanne Bo, Hanne Brams, Lis Dalum

2. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Det blev besluttet, at bestyrelsesmøder afholdes i forbindelse med foreningens arrangementer. Såfremt der er spørgsmål, der kræver bestyrelsesbeslutning i en periode uden arrangementer, afholdes skriftligt møde via e-mail.

3. Optagelse af nye medlemmer

Det blev besluttet, at de stiftende medlemmer indtil medio januar hver kan invitere en bekendt, veninde el.lign. til at blive medlem uden forudgående godkendelse af bestyrelsen.

4. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

15. november 2001
Godkendt af bestyrelsen den 18. december 2001