The Explorers

Vedtægter Bestyrelse Medlemmer Referater Arrangementer Aktiviteter

Afholdte arrangementer: Malerkunst v/Inge Hornung

Dato: 16.11.2007 kl. 17.45
Sted: DONG Energy's kantine, Hørsholm
Arrangører: Hanne G. og Charlotte W.

Deltagere: Hanne Bo, Hanne Brams, Hanne Koustrup, Henriette Berg, Anne Grundtvig, Hanne Gundorff, Dorte Egerod, Karin Jørgensen, Charlotte Fosvald, Mette Visnek, Lisbet Poll Hansen, Pernille Elle Silberg, Charlotte W.
Gæster: Kristina (Charlotte F.), Nina van Deurs (Charlotte W).

Arrangementet blev afholdt i DONG Energys kantine i Hørsholm. Efter dejlig ristaffel – afholdt vi generalforsamling i god ro og orden (se referat). Inge Hornung introducerede os til malerkunstens verden. Vi fik gennemgået kursus i farvelære – og opdagede, hvor svært det er, at lave samme farve igen og igen. Temaet var akvarel landskaber – med høj himmel – nogen mere lignende end andre – dog overraskende – hvor gode alle blev efter introduktionen.

Materialerne er vigtige – en god pensel – og det rigtige papir samt de rigtige farver gør en stor forskel.
Inge fortale os kort om hendes kunst-rejser – som man kan finde på hendes hjemmeside. Desuden blev vi opfordret til at downlade materiale fra hendes hjemmeside (Elevsiden).
En rigtig hyggelig aften – og stor tak til Inge.

Download-materialeReferencer:

Inge Hornung

 

Regnskab

13 deltagere a 0 kr. = 0
2 gæst a 210 kr. = 420

Indtægter i alt = 420
---
Udgifter i alt (kursus og mad) = 2.800
---
Foreningstilskud 2.800-420 = 2.380 kr

Invitation:

13 okt 2007

Kære alle

Vores næste Explorer arrangement er generalforsamlingen:

Fredag den 16. november 2007 kl. 17.45-22
DONG Energy, Agern Alle 24-26, 2970 Hørsholm

Vi har inviteret kunstneren Inge Hornung. Inge har afholdt flere korte kurser men afholder også kunstferier, underviser på FOF osv. Læs mere om Inge her. Inge vil introducere os til malerkunsten med fokus på portrætter, himmel og hav.

Da det er en fredag - og vi skal holde generalforsamling - har vi arrangeret middag, og aftenens program bliver:

kl. 17.45 Ankomst (vi mødes ved hovedindgangen) 
kl. 18.00 Middag 
kl. 18.30 Generalforsamling (evt. samtidig med vi spiser færdig) 
kl. 19.00 Malerkunstens verden v. Inge
kl. 22.00 ca. Afslutning

Foreningen giver et tilskud - og egenbetaling bliver for første gang i år på ca. 60 kr. afhængig af deltagerantal - incl. middag og materialer.

Gæster skal betale 210 kr. incl. gæstegebyr.

Vi glæder os til at se jer alle sammen - seneste tilmelding er fredag den 2. november 2007.

Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2007 og budget 2008, herunder kontingentfastsættelse 
4. Behandling af indkomne forslag til arrangementer 
5. Fastsættelse af datoer for det kommende års arrangementer 
6. Suppleringsvalg til bestyrelsen - behandles ikke - der er ikke udtrådt bestyrelsesmedlemmer 
7. Nye medlemmer 
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 2. november.

De bedste hilsner
Hanne G. & Charlotte